Produktnr

Produkt som skal brukes på oppfølgingsaktiviteter, f.eks. automatisk generering av ordrer fra tabellen Aktivitet.

Hvis f.eks. responsen er å generere en oppfølgingsaktivitet som skal faktureres. Verdien brukes senere under automatisk generering av ordrer fra tabellen Aktivitet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3847  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt Product
  • Produktnr
 
Søkeprodukt SearchProduct
  • Produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.