Minsteantall

Kan inneholde et minimumsantall for å bestemme om responstypen skal følges opp eller ikke.

Verdien kan brukes senere til å velge responstypen det skal genereres oppfølgingsaktiviteter for.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn MinNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5577  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.