Res.nr

Den reserverte ressursen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Res.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Res.nr, Rsv.nr
SQL-navn ResNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4247  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ressurs Resource
  • Res.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.