Overtids lønnsart

Lønnsart benyttet for overtid.

Når Oppdater overtid er valgt i Aktivitets behandling vil feltene Overtids lønnssats 1 og Overtids lønnsart bli kopiert til tabellen Aktivitet. Hvis Oppdater overtid ikke er valgt vil kun feltet Standard Lønnsart bli kopiert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnsart Tekst (10)
SQL-navn OTWageSrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12750  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.