Ansvarsenhet 9

Ansvarsenheten ressursen refererer til.

Blir overført fra tabellen Aktør første gangen du genererer timesaldo.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R9 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11846  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 9 OrgUnit9
  • Ansvarsenhet 9
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.