Minimum antall

Minimum antall tillatt i aktiviteter for ressursen.

Minimum antall vil overstyre en eventuelt beregnet eller inntastet verdi i feltet Antall i tabellen Aktivitet, slik at det ikke er mulig å angi et lavere antall enn det som er angitt her.

Feltet Minimum antall kan ikke være større enn Maksimum antall. Feltet Fast antall kan ikke benyttes sammen med oppsett for maksimum og minimum antall.
Merk: Når du angir noe i dette feltet vil feltet Fast antall bli nullstilt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn MinQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 12383  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.