Maksimum antall

Maksimum antall tillatt i aktiviteter for ressursen.

Maksimum antall vil overstyre en eventuelt beregnet eller inntastet verdi i feltet Antall i tabellen Aktivitet, slik at det ikke er mulig å angi et høyere antall enn det som er angitt her.

Feltet Maksimum antall kan ikke være mindre enn Minimum antall. Feltet Fast antall kan ikke benyttes sammen med oppsett for maksimum og minimum antall.
Merk: Når du angir noe i dette feltet vil feltet Fast antall bli nullstilt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn MaxQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 12384  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.