Fast antall

Et fast antall for ressursen.

Verdien overføres til feltet Antall i tabellen Aktivitet.
Merk: Når du legger inn noe i dette feltet, blir feltene Minimum antall og Maksimum antall automatisk nullstilt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn FixedQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 12385  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.