Ans.nr

Den ansatte som er ansvarlig for ressursen som blir benyttet på aktiviteter.

I stedet for manuelt å legge til en ansatt som en ressurs, kan behandlingsvalget Generer timekalender i tabellen Aktør benyttes.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn EmpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12373  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Employee
  • Ans.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.