Debiteringsdager

Antall dager før du vil fakturere en ressurs som blir benyttet på aktiviteter.

Angir du et antall dager vil Aktivitets behandling automatisk bli satt til Tillat ikke utførte under gruppen Overfør til ordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DebDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 12387  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.