Fra valuteringsdato

Første valuteringsdato i tidsintervallet som notatet gjelder for i rapporten.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FrValDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17598  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.