Res./bal.def.nr

Definisjonsnummeret som behøves når du lager notater for rapporter som er enten resultat eller balanse.

Må velges i henhold til rapporttypen som brukeren ønsker å lage notatet for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DfNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17593  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Resultat/balansedefinisjon ProfitAndLossAccountAndBalanceSheetDefinition
  • Res./bal.def.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.