Kontogruppe

Kontogruppenummer brukt for rapporten som notatet er opprettet til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppe Tekst (60)
SQL-navn AcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 17594  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontogruppe AccountGroup
  • Kontogruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.