Oppsettsgruppenr.

Brukergruppen som er gitt tilgang til rapportgruppen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Oppsettsgruppenr. Heltall
Primærnøkkel Ja Oppsettsgruppenr., Rapportgr.nr, Bedriftsgruppenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn UsrGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14818  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppsettsgruppe UserGroup
  • Oppsettsgruppenr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.