Rapportgr.nr

Rapportgruppen det skal gis tilgang til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Oppsettsgruppenr., Rapportgr.nr, Bedriftsgruppenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn RepGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14819  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Rapportgruppe ReportGroup
  • Rapportgr.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.