Purreintervall

Antall dager som må gå mellom hvert purrebrev.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn RemIntv Navnet på databasefeltet.
Nummer 1999  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.