Minste purrebeløp

Det minste fakturabeløpet det blir lagt på purregebyr for.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MinRemAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2000  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.