Landnr

Landet du vil opprette purrebrev og purregebyr for.

Flere purrebrev kan opprettes for det samme landet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Landnr Heltall
Primærnøkkel Ja Landnr, Brevnr
SQL-navn Ctry Navnet på databasefeltet.
Nummer 1997  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Land Country
  • Landnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.