Avstemmingsnr.

Godkjent avstemmingsnr.

Får en verdi når raden skrives på rapporten Bankavstemmingsrapport, og rapporten godkjennes.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RecNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18663  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Godkjent avstemming ApprovedReconciliation
  • Avstemmingsnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.