Rev.nr

Kobling mot avstemt post i tabellen Hovedbokstransaksjon, sammen med feltet Bilagsjour.nr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Rev.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Kontoutskr.trans.nr, Bilagsjour.nr, Rev.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EntNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18662  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction
  • Bilagsjour.nr
  • Rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.