Algoritme

Hvilken avstemmingsalgoritme som ble benyttet for raden.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt avstemt
Manuelt avstemt. Behandlingsvalget Manuell avstemming har blitt kjørt for transaksjonene.
7 - Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse
2 - Flere hovedbokstransaksjoner på samme dato
Automatisk avstemt. Flere rader i tabellen Hovedbokstransaksjon har blitt avstemt mot en rad i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Lik dato på alle radene.
3 - Flere kontoutskriftstransaksjoner på samme dato
Automatisk avstemt. Flere rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon har blitt avstemt mot en rad i tabellen Hovedbokstransaksjon. Lik dato på alle radene.
4 - Enkeltvise transaksjoner på samme dato
Automatisk avstemt. En rad i tabellen Hovedbokstransaksjon har blitt avstemt mot en rad i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Lik dato på begge radene.
5 - Kontoutskriftstransaksjon på senere dato
Automatisk avstemt. En rad i tabellen Hovedbokstransaksjon har blitt avstemt mot en rad i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Datoen på Kontoutskriftstransaksjon-raden er en dag senere enn datoen på Hovedbokstransaksjon-raden.
6 - Hovedbokstransaksjon på senere dato
Automatisk avstemt. En rad i tabellen Hovedbokstransaksjon har blitt avstemt mot en rad i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Datoen på Hovedbokstransaksjon-raden er en dag senere enn datoen på Kontoutskriftstransaksjon-raden.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Algoritme Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Alg Navnet på databasefeltet.
Nummer 18812  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.