Kontoutskr.trans.nr

Kobling mot avstemt post i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Kontoutskr.trans.nr, Bilagsjour.nr, Rev.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcStmtTrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18660  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontoutskriftstransaksjon AccountStatementTransaction
  • Kontoutskr.trans.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.