Bilagsjour.nr

Bilagsjournalnummeret i realisasjonsjournalen.

Verdien refererer til feltet Bilagsjour.nr i tabellen Oppdatering. Verdien defineres når det produserte bilaget for realisasjonen oppdateres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16329  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.