Realisasjonsjournalnr.

Et unikt nummer som identifiserer realisasjonsjournalen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Realisasjonsjournalnr.
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RealJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13885  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.