Opprinnelse

Prosesshandlingen som opprettet realisasjonsjournalen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt registrert
2 - Automatisk generert
13 - Automatpostering
3 - Mva-melding
41 - OSS mva-melding
10 - Direkte debitering
4 - Purring
5 - Rentenota
8 - OCR innbetaling
21 - Avskrivning av betalinger
6 - Remittering via giroer
7 - Direkte remittering
11 - Avskrivning av driftsmidler
9 - Ordrebehandling
23 - Inngående faktura
12 - Import
Vanlig tekstimport.
14 - Tidligere bunt
15 - Sanering
16 - Bokføring av kostnader
18 - Internfakturering
17 - Differanser
Når en bunt oppdateres med denne opprinnelseskoden vil ikke debet-/kreditkontroll utføres.
19 - EDI faktura import
20 - Lønn
22 - Visma Business Services
24 - Aktivert driftsmiddel
25 - Beregning av klientrenter
26 - Dokumentsenter midlertidig bunt
27 - Dokumentsenter godkjent bunt
28 - Inkasso
29 - Delt åpen post
30 - Valutakorreksjon
31 - Ekstern applikasjon
Denne opprinnelseskoden kan benyttes av andre applikasjoner som bruker BIG eller SQL og oppretter bunter.
32 - Kontantordreformular
33 - Salg eller utrangering
34 - Aktiver driftsmiddel
35 - EDI Import
37 - Periodisering
38 - Ordrebehandling m/plukk etter fakturering
39 - Plukket etter fakturering
40 - Korreksjon av kostnader
42 - Regnskapsdokument
Bunten ble opprettet fra tabellen Regnskapsdokument.
43 - Ordrematch forhåndsregistrering
44 - Avregning
45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner
Bunt for leverandørtransaksjoner. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.
46 - Del bunt, kostnadstransaksjoner
Bunt for kostnads- og finanstransaksjoner til justering etter betaling. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.
47 - Bankgebyrer og renter
Bunt for manglende post(er) funnet under bankavstemming. Opprettet av behandlingsvalget Bokfør bankgebyrer og renter i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opprinnelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Prc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15260  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.