Oppbevares

Bestillingsforslaget slettes ikke når en innkjøpsordre genereres.

Hvis denne avkrysningsboksen ikke er valgt, slettes bestillingsforslaget etter at du har generert en innkjøpsordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Keep Navnet på databasefeltet.
Nummer 5585  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.