Snu fortegn

Snur fortegn på beløp på rapportlinjen.

Kan gjøre utskriftene enklere å lese, avhengig av tekst og gruppering av tallene. Opprinnelig er debetbeløpene positive og kreditbeløpene negative.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Sgn Navnet på databasefeltet.
Nummer 1712  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.