Navnerom

Navnerom for variabler brukt i makrofunksjoner i formelen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn NmSp Navnet på databasefeltet.
Nummer 10779  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.