Opplysning 1

Fritekst som skal inkluderes på rapportlinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
SQL-navn FreeTxt1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 13033  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.