Resultat/balansedefinisjonslinje-behandling

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ikke vis noter
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Resultat/balansedefinisjonslinje-behandling Heltall
SQL-navn DfLnPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 17590  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.