Kontolinjer

Innstillinger som definerer virkemåten til resultat/balansedefinisjonslinjen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Gruppering

Ingen
Alle linjer vil bli skrevet ut.
Spesifiseres
Kontonummeret blir skrevet ut istedenfor en samlet sum for den valgte kontogruppen, forutsatt at feltet Formel inneholder en enkelt kontogruppe. Dette gjelder normalt for detaljlinjer, ikke sumlinjer.
Merk: Kontoene spesifiseres ikke hvis det ikke også er markert for Spesifiser kontoer under avanserte rapportparametere for rapporten Resultatregnskap og balanse.
Utelates hvis ikke spesifisering
Linjen skrives ikke ut, hvis det ikke er markert for Spesifiser kontoer under avanserte rapportparametere for rapporten Resultatregnskap og balanse.
Utelat summer dersom 0
Linjen vil ikke bli skrevet ut hvis alle beløp er 0.

Ekstern behandling

Utelates i Visma Reporting
Linjen vil ikke finnes i Visma Reporting.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontolinjer Heltall
SQL-navn AcLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 1962  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.