Gruppelinjer

Innstillinger som definerer virkemåten til resultat/balansedefinisjonen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utelates hvis ikke kontolinjer
Rader i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje hvor det er markert for Spesifiseres under feltet Kontolinjer, skal utelates hvis ingen kontolinjer finnes for den aktuelle kontogruppen (spesifisert i feltet Formel).
Erstattes av kontolinjer
Rader i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje hvor det er markert for Spesifiseres under feltet Kontolinjer, skal erstattes med kontolinjer for den aktuelle kontogruppen (spesifisert i feltet Formel).
Utelates i Visma Reporting
Resultat/balansedefinisjon vil ikke være tilgjengelig i Visma Reporting.
Er definisjoner for dashboard i Visma Reporting
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Gruppelinjer Heltall
SQL-navn GrLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 2510  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.