Resultat/balansedefinisjon - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Resultat/balansedefinisjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.