Tekst

Teksten fra feltet Tekst i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje, eller navnet på hovedbokskontoen på linjer med spesifisert beløp pr. hovedbokskonto.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 1760  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.