% av per. oms.

Realisert bevegelse i prosent av periodens omsetning, på linjer angitt i feltet Vis % av oms. i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11247  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.