Opplysning 1

Verdien fra feltet Opplysning 1 i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 13034  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.