Buds. 2 oppnåelse UB

Budsjettoppnåelse, forholdet mellom realisert UB og budsjett 2 UB, i prosent.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11251  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.