Kontonr

Hovedbokskonto på linjer som spesifiserer beløp på kontonivå.

Det må også krysses av for Spesifiser kontoer under Avansert i utskriftsdialogen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 1759  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.