Lagernr

Hvilket lager varene blir hentet fra eller levert til.

Når du registrerer en verdi i feltet Leveres aktørnr blir lagernummer automatisk foreslått.

Tilgangsordrelinjer som ikke har reservasjonsrad, for eksempel kreditordre med transaksjonstype 1 - Salg, er ikke sperret for endring av lagernummer.

Du kan endre Lagernr på ordrelinjer som gir lagerøkning så lenge det ikke er reservert av andre ordrer eller noe på ordrelinjen er realisert.

Merk: Hvis det er ferdigmeldt noe på linjen vil dette trekkes tilbake om lagernummer endres, og må ferdigmeldes på nytt mot det nye lageret.

Ved behandling av ordrelinjene brukes informasjonen fra ordrehodet, dersom feltet ikke er fylt ut på ordrelinjene. Informasjonen spesifisert på ordrelinjene overstyrer informasjonen fra ordrehodet. Dette gjelder for eksempel lagernumre. Lagernummeret som er angitt på ordrelinjen, overstyrer lagernummeret angitt i ordrehodet. Lagernummeret i ordrehodet foreslås igjen basert på mottaker. Hvis mottaker ikke er spesifisert spesielt, er det det samme som kunde eller leverandør, avhengig av transaksjonstype.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FrStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 3441  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager Warehouse
  • Lagernr
 
Vareparti Shipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Plassering Location
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lagersaldo FromStockBalance
  • Produktnr
  • Lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.