Lagerkostnad (innenl.)

Total lagerkostnad inklusive frakter og kostnader.

Merk: Feltet oppdateres når feltene Kostpris og Oppr. kostpris (innenl.) blir oppdatert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcCst Navnet på databasefeltet.
Nummer 15904  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.