Mva sats

Mva.sats på linjen.

På ordredokumenter kan du velge å redigere ut feltet Mva sats.

Mva.satsen vil bli kopiert fra ordrelinjen til produkttransaksjonen. Mva.satsen vil bli oppdatert fra ordrelinjen hvis den har blitt endret etter at produkttransaksjonen ble opprettet, og før faktura ble skrevet ut.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VatRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 16314  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.