Enhet

Enheten for produktet.

Standard enhet fra tabellen Leveringsalternativ for innkjøps- og produksjonsordre (hvis angitt ), ellers fra feltet Stand. enhet i tabellen Produkt.

Enhet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 16.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Enhet i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Enhet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Un Navnet på databasefeltet.
Nummer 3442  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Enhet Unit
  • Enhet
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.