Trans.gr. 2

Gruppe som ordrelinjen tilhører.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Transaksjonsgruppe 2 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 59.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Transaksjonsgruppe 2 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Transaksjonsgruppe 2 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TransGr2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5032  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.