Avg. og bokf.gr.

Avgifts- og bokføringsgruppen for produktet som styrer avgiftsbehandling og bestemmer hvilke kontoer og ansvarsenheter som brukes for bokføring.

Sammen med kontosettet i Ordrelinje refererer dette feltet til tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.

Hvis du ikke fyller ut dette feltet i tabellen Produkt, hentes Std. avg. og bokf.gr. fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Avgifts- og bokføringsgruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 17.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Avgifts- og bokføringsgruppe i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avgifts- og bokføringsgruppe Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ProdGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 3378  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgifts- og bokføringsopplysninger TaxAndAccountingInformation
  • Avg. og bokf.gr.
  • Kontosett
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Avg. og bokf.gr. TaxAndAccGroup
  • Avg. og bokf.gr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.