Lagerbevegelse

Holder styr på lagerbevegelse innenfor et lager.

Feltet viser for hver enkelt transaksjon hvordan produktet har beveget seg inn og ut av lageret. Bevegelser som fører til reduksjon i lageret, blir vist som et negativt tall med - foran. Endringer som øker lageret, blir vist som et positivt tall.

Feltet Lagerbevegelse har samme verdi som feltet Antall i grunnenhet, men har i tillegg fortegn.

I feltet Lagerbevegelse kan du delsummere, det vil si ved sortering på Produkt. Hvis du har framme feltet Lagerbevegelse, kan du velge å vise Bruddlinjer ved å sette hake.

Ved retur av utleie- og utlånsordre tilbakestilles feltet Lagerbevegelse. Hvis du ved tilbakelevering kasserer utleie-/utlånsordre vil feltet Lagerbevegelse stående med negativt fortegn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StcMov Navnet på databasefeltet.
Nummer 10580  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.