Vareparti trans. informasjon 1

Informasjon fra varepartiet.

Hvis det ligger informasjon på feltene på varepartiet, vil denne informasjonen bli overført til reservasjonen ved avgangsordre og videre til produkttransaksjoner ved realisering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.opplysn. @ Tekst (22)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ShpTrIn1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11836  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.