Partinr

Hvilket vareparti varene blir tatt fra, eller levert til. Feltet inneholder ingen verdi hvis det ikke er overstyrt, da denne informasjonen ligger i tabellen Reservasjon.

Hvis produktet er satt opp som et serienr. produkt og med kryss i Tell opp "Ferdig NÅ" ved inntasting av serienr i dialogen Behandlingsmåte, vil dette også hente respektive vareparti til dette serienummeret.

Merk: Du kan slå av funksjonen for avgrensning under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis du krysser av feltet Ikke lager/produkt-utvalg på varepartioppslag viser oppslaget alle varepartier uansett produkt.
Merk: For å kunne reservere mot et vareparti som er i tilgang må du krysse av i feltet Reserver mot varepartier i tilgang under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Innstillingen Tillat ikke-eksisterende partinr under Behandlingsmåte gjelder ikke på lageroverføringsordrer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Partinr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3394  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Vareparti Shipment
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.