Serienr

Serienummer for varer du mottar. Nummeret blir med over på varepartiene.

Når du legger inn et serienummer i feltet, blir varepartiet automatisk oppdatert med det laveste partinummeret som dette serienummeret er på.

Når du legger inn partinummeret og serienummeret automatisk blir hentet inn, blir ikke utført kontroll mot serienummer. Registrerer du serienummeret på nytt, blir det utført kontroll mot serienummer.

Har du satt opp at produktet skal produsere et vareparti for hvert serienummer ved lagerøkning, eller at produktet skal produsere en reservasjon for hvert serienummer ved lagerreduksjon, og feltet Antall er større enn 1, må du registrere serienummeret på reservasjonslinjene.

Merk: Hvis feltet Serienr er blankt på ordrelinjen, blir ikke reservasjonene overskrevet om det finnes en verdi i Serienr i tabellen Reservasjon ved lagerøkning.
Merk: Hvis du ønsker å legge inn serienr. før ferdigmelding av lagerøkningen i tabellen Reservasjon, kan du ikke krysse av i feltet Tell opp "Ferdig NÅ" ved inntasting av serienr under fanen Serienr. i dialogen Behandlingsmåte på ordrelinjen.
Merk: Feltet er editerbart i tabellen Produkttransaksjon og kan påvirke regenerering av lagersaldo.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Serienr Tekst (40)
SQL-navn SerNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3395  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.