Realisert år/periode

Realisert dato vist som år/periode. Oppdatert ved godkjenning av fakturautskrift.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn YrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 5748  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Statistikkperiode StatisticsPeriod
  • Realisert år/periode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.