Antall

Antall enheter for produktet/tjenesten.

Feltet blir redusert ved ferdigmelding slik at det viser restantallet på ordrelinjen. På utskrifter blir feltet Antall brukt til å vise det aktuelle antallet som utskriften omfatter. Hvis du har behov for å vise restantallet samtidig, kan du hente fram feltet Rest. Hvis du skal trekke tilbake en reservasjon på et produkt på en ordre, må du ha null i feltet Antall på ordrelinjen.

Merk: Ved reduksjon/økning av antall på en allokert ordrelinje så ber Visma Business om at ordrelinjer skal kobles til ordrelinjer med fremmednøkkelen Ordrenr->Allok. ordrenr, Linjenr->Allokert ordrelinjenr. Denne koblingen blir gjort automatisk fra versjon 5.20, slik at du ikke behøver å ta stilling til dette. Hvis det er en kobling i oppsettet blir den brukt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoInvoAb Navnet på databasefeltet.
Nummer 3447  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.